RengasMaa Oy asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Päivitetty: 13.11.2018
Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR: n edellyttämällä tavalla.
Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla uusi versio verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

Rekisterinpitäjä:
Yrityksen nimi: RengasMaa Oy
Y-tunnus: 2778873-1
Osoite: Enqvistinkatu 6, 33400 Tampere
Puhelin: 03 345 9900

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Nimi: Mikko Myllymaa
Sähköposti: mikko.myllymaa@rengasmaa.fi

Rekisterin nimi:
Rengashotellin asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu sekä sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen tietojen tallentamiseen, että yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintamme edellytyksen kannalta.
Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin.
Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta:

 • Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.
 • Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
 • Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen
 • Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä
 • Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää
 • Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna

Rekisterin tietosisältö (asiakkuuslomakkeen kentät)

 • Etu- ja sukunimi
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto (auton merkki ja malli, rekisteritunnus, vanteiden ja renkaiden materiaali- ja kausitiedot)
 • Säilytyspaikan numerointi
 • Markkinointisuostumus

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, mahdollisesti yhtiö sekä kontaktitiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero.

Tietolähteet
Rekisterin tiedot on kerätty asiakkuussuhteen alussa asiakkaan oman suullisen tai kirjallisen ilmoituksen perusteella.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta osapuolille, jotka toimivat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Rekisterin suojaus
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Tarkastusoikeus
Henkilöillä on mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä yritykseen puhelimitse, sähköpostitse tai vierailemalla yrityksen tiloissa. Tällöin voidaan tehdä myös oikaisu- tai poistopyyntöjä.
Asiakassuhteen alussa asiakkaalle luovutetaan fyysinen kopio rekisterin tiedoista. Asiakassuhteen loppuessa asiakastiedot tuhotaan yrityksen tietokannasta välittömästi.

Yhteystiedot

Rengasmaa Tampere

Enqvistinkatu 6
33400 Tampere
+358 3 345 9900+358 3 345 9900
zllagv@eratnfznn.sv

Palvelemme:
Arkisin: 8:00-17.00
Lauantaisin: Suljettu
Sunnuntaisin: Suljettu

Rengasmaa Oy on valittu vuoden 2018 Michelin Quality Dealeriksi koko Suomessa ja jatkaa Michelin Quality dealerinä edelleen vuonna 2021.